VILLIGHETSSTYRKE

«Det unike med Ronny er den ekstreme livserfaringen fra den ene ytterkanten til den andre. Det at han er villig til å dele lærdommene med deg helt uten filter. Et foredrag med Ronny vil garantert gi deg et nytt innblikk i livets fasetter, og verktøy til å håndtere ditt eget liv bedre.»

Cato Zachrisen

1970-1991

Oppvekst, barndom og skole

1991

Fullfører Befalsutdanningen i Marinen Operativ Marinelinje ved Horten.

1995

Fullfører Politiskolen med tilleggsutdanning innen taktikk og våpen. Får jobb som politikonstabel i Bergen

1997-1998

Tjenestegjør i Libanon for det Norske Forsvaret. Leder flere skarpe og livstruende oppdrag, blant annet en situasjon der han får en pistol mot hodet.

1999-2000

Tilbake i Norge. Normaliteten fenger ikke. Alkohol og festing preger hverdagen.

2001-2002

Tjenestegjør som Spesialpoliti i Kosovo: Livvakttjeneste og pågripelse av krigsforbrytere

2004

Krasjlander tilbake i hverdagen. Jeg kjøper kokain for første gang.

2005-2006

Jobber som Politiførstebetjent med ansvar for ytre sikring av fengslet i Stavanger under NOKAS rettsaken.

2006-2007

Importerer kokain til Bergen og bygger et lite nettverk rundt denne virksomheten.

2007

Blir pågrepet og senere dømt til 1 års fengsel og soner dommen i Ålesund.

2007-2011

Lever som kriminell rusavhengig

2011

Ved en tilfeldighet unngår Ronny å bli drapsmann romjulen 2011. Dette blir et vendepunkt i livet, og starten på en lang behandling.

2013-2017

Som en del av samfunnsstraff deltar Ronny i oppbyggingen av bruker- og pårørende organisasjonen A-larm i Vestfold. Jobber i rusfeltet

2017-2018

Prosjektleder likemannsprosjekt Grenland. Stort prosjekt, 6 kommuner, A-larm, sykehuset Telemark, behandlingsinstitusjoner.

2019

Ansatt som Senior Technical Advisor for FN/IOM Irak/Baghdad. Får stilling som P3

2020

Utredet for PTSD direkte relatert til hendelser i Libanon

1 time foredrag

I løpet av en time belyser jeg kort min historie, og trekker frem de viktigste oppdagelsene og lærdommene fra herfra.

2 timer foredrag

I et 2 timers foredrag har vi bedre tid til å tilpasse innholdet til ditt behov, ikke minst gjennom en forhåndssamtale, hvor vi spisser budskapet.

Skreddersøm

Jeg kan også skreddersy og tilpasse et foredrag/Workshop, der jeg bruker min historie og mine erfaringer til å belyse forhold du ønsker å sette fokus på i din bedrift. Dette kan gjøres over en hel- eller halv dag.