1991

Fullfører Befalsutdanningen i Marinen Operativ Marinelinje ved Horten.