Foredrag for næringslivet

Hvis din bedrift ikke lenger nøyer seg med et motivasjonsforedrag, men ønsker å tilby de ansatte personlig utvikling i et annerledes format.


Foredrag for helse og rusomsorgen

Mine personlige erfaringer og formelle kompetanse gir en unik forståelse for mennesker i utsatte livssituasjoner, og hva det krever å gjøre varige endringer.


Ring meg: 40 16 76 52